توضیحات اولیه رنگ مایع-بخش اول

امروزه صنعت رنگ یکی از مهمترین صنایع به روز کشور تلقی می شود پاشش بر روی قطعات پلاستیکی نیز صنعتی تقریبا نوپا می باشد پاشش رنگ می تواند بر روی گریدها و موادهای مختلفی همچون ای بی اس وپ پ و تی پی او  و پلی آمید انجام گردد که بعضی پاشش ها همراه با آستر انجام می شود و بعضی نیز بدون آستر