مهمترین عیوب رنگ، دلایل ایجاد آن و روشهای پیشگیری

مهمترین”عیوب رنگ”، دلایل ایجاد آن و روشهای پیشگیری: با توجه اهمیت کاربرد رنگها و پوششها در زندگی و صنایع مختلف، توجه به کیفیت و کارایی آنها هم از مهمترین اهداف شرکتهای رنگسازی است.

توضیحات اولیه رنگ مایع-بخش اول

امروزه صنعت رنگ یکی از مهمترین صنایع به روز کشور تلقی می شود پاشش بر روی قطعات پلاستیکی نیز صنعتی تقریبا نوپا می باشد پاشش رنگ می تواند بر روی گریدها و موادهای مختلفی همچون ای بی اس وپ پ و تی پی او  و پلی آمید انجام گردد که بعضی پاشش ها همراه با آستر انجام می شود و بعضی نیز بدون آستر