امروزه صنعت رنگ یکی از مهمترین صنایع به روز کشور تلقی می شود

پاشش بر روی قطعات پلاستیکی نیز صنعتی تقریبا نوپا می باشد

پاشش رنگ می تواند بر روی گریدها و موادهای مختلفی همچون ای بی اس وپ پ و تی پی او  و پلی آمید انجام گردد که بعضی پاشش ها همراه با آستر انجام می شود و بعضی نیز بدون آستر

آستر باعث پوشش بیشتر و چسبندگی بیشتر رنگ می شود

معمولا پاشش رنگ روی قطعات پلاستیکی که با مواد ای بی اس و پی سی ای بی اس تولید می شود احتیاج به آستر ندارند و رنگ به تنهایی پوشش و چسبندگی کامل را بدست می آورد

معمولا برای مواد پ پ از آستر و در برخی از موارد شعله گیری استفاده می شود

برای دیدن پاشش رنگ کلیک کنید .

رنگ های مایع معمولا به دو دسته رنگهای دوجزیی و تک جزیی تقسیم می شوند

رنگ های تک جزیی ترکیبی از رنگ و تینر می باشد

رنگ های دوجزیی ترکیبی از رنگ و تینر و هاردنر (خشک کننده) می باشند که هاردنر نقش خشک کننده رنگ را بازی می کند

رنگ های تک جزیی معمولا احتیاجی به کوره ندارند و اصطلاحا هواخشک هستند

لوازم خانگی از جمله لباسشویی ,جاروبرقی,یخچال ,رنگ لوازم خانگی,پاشش رنگ روی لوازم برقی ,پاشش رنگ روی لوازم آشپزخانه,پاشش رنگ روی کلید و پریز , رنگ روی کلید و پریز ,پاشش رنگ روی لوازم برقی,رنگ روی لوازم برقی,رنگکاری لوازم آشپزخانه لباسشویی و یخچال و جارو برقی معمولا اینگونه می باشد